Tâm Vàng Travel

  • Đăng bởi Tâm Vàng Group
  • 17.02.2022

HỖ TRỢ TỪ TUPPERWARE

  •  Tư vấn, hỗ trợ thông tin về chính sách nhượng quyền thương hiệu, nhượng quyền kinh doanh. Từ đó giúp bạn tìm kiếm một cơ hội kinh doanh mới.
  •  Khảo sát mặt bằng, tư vấn khu vực kinh doanh phù hợp.
  •  Cung cấp thiết kế, bộ nhận diện thương hiệu quy chuẩn.
  •  Cung cấp danh sách sản phẩm cho cửa hàng kinh doanh.
  •  Hỗ trợ công tác đào tạo nhân viên cho cửa hàng.
  •  Tư vấn chiến lược kinh doanh, ý tưởng kinh doanh sáng tạo, kế hoạch PR – Marketing.
  •  Theo dõi và kiểm tra hoạt động kinh doanh theo tuần, tháng, quý, năm.
Bài viết liên quan
08.7939.3727